Trường THCS Thừa Đức, Ấp Thừa Long, xã Thừa Đức, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Số điện thoại: 02753.883120.

Trường THCS Thừa Đức

Trang tải tài liệu
Trang chủ Tìm tài liệu
Loại tài liệu: Kế toán
Tổng số danh mục:: 5
Công khai lương và các khoản phụ cấp Số tài liệu: 2
Bảo hiểm Số tài liệu: 0
Học phí Số tài liệu: 1
Chế độ chính sách Số tài liệu: 0
Các văn bản Số tài liệu: 3Danh mục chính

Các bộ phận