Trường THCS Thừa Đức, Ấp Thừa Long, xã Thừa Đức, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Số điện thoại: 02753.883120.

Trường THCS Thừa Đức

Trang tải tài liệu
Trang chủ Tìm tài liệu
Loại tài liệu: Thời khóa biểu
Tổng số danh mục:: 2
Năm học 2021-2022 Danh mục con: 2 Số tài liệu: 5
Năm học 2022 - 2023 Danh mục con: 1 Số tài liệu: 4Danh mục chính

Các bộ phận