Trường THCS Thừa Đức, Ấp Thừa Long, xã Thừa Đức, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Số điện thoại: 02753.883120.

Trường THCS Thừa Đức

Trang tải tài liệu
Trang chủ Tìm tài liệu
Loại tài liệu: Hoạt động chuyên môn
Tổng số danh mục:: 6
Kế hoạch Số tài liệu: 1
Kiểm tra nội bộ Số tài liệu: 0
Báo cáo Số tài liệu: 0
Thông tư Số tài liệu: 1
Các tài liệu khác Số tài liệu: 1
Thay sách giáo khoa Số tài liệu: 1Danh mục chính

Các bộ phận