Trường THCS Thừa Đức, Ấp Thừa Long, xã Thừa Đức, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Số điện thoại: 02753.883120.

Trường THCS Thừa Đức

Tổ Ngữ văn - Giáo dục công dân - Giáo dục thể chất - Tiếng Anh

Danh mục chính

Các bộ phận